Pregled modulov

Področja sinhronizacije in avtomatizacije

Shema modulov

Izmenjava podatkov med spletno trgovino in poslovno informacijskim sistemom se izvaja na več vsebinskih področjih oz. naslavlja več različnih funkcionalnosti.

Vsako funkcionalnost pokriva en sinhronizacijski modul. Tako sta npr. sinhronizacija naročil in sinhronizacija zaloge dva ločena modula in uporabnik lahko sam izbere katere vsebine želi sinhronizirati. Prikaz vseh modulov in kratki opisi teh so prikazani na sliki.

Moduli spletne trgovine

 S1 – Zaloga

Modul zagotavlja ažuriranje zaloge v spletni trgovini ko se zgodi sprememba v poslovno informacijskem sistemu.

Spremembe so vidne v realnem času, kar pomeni da je stanje zaloge v spletni trgovini v vsakem trenutku osveženo in aktualno.

Več informacij…

S2 – Cene

Modul zagotavlja ažuriranje privzete prodajne cene v spletni trgovini ko se zgodi sprememba v poslovno informacijskem sistemu.

Spremembe so vidne v realnem času, kar pomeni da je cenovna politika v trgovini vedno enaka kot v poslovno informacijskem sistemu.

Več informacij…

S3 – Artikli

Modul zagotavlja obojestransko ažuriranje vseh sprememb v šifrantu artiklov, pa naj se sprememba zgodi v poslovno informacijskem sistemu ali pa v spletni trgovini.

Kreiranje in spreminjaje artikla izvedete samo v enem sistemu, v drugega se prenese avtomatično.

Več informacij…

S4 – Spletna naročila

Ko prejmete novo naročilo v spletni trgovini ga boste takoj videli tudi v poslovno informacijskem sistemu.

Več informacij…

 S5 – Pogodbene cene

Če poslujete s pogodbenimi strankami in imate sklenjene posebne komercialne dogovore z njimi, boste v trgovini lahko prikazali cene ki veljajo samo za prijavljenega uporabnika trgovine.

Več informacij…

Moduli poslovno informacijskega sistema

 P1 – Kreiranje računa

Za prejeto spletno naročilo lahko kupcu nemudoma izdate račun, brez enega klika.

Več informacij…

 P2 – Rezervacija zaloge

Ko prejmete spletno naročilo in naročilo izpolnjuje potrebne pogoje lahko v poslovno informacijskem sistemu istočasno opravite še rezervacijo zaloge. Tako naročeno blago kupca čaka, hkrati pa ostali kupci prejmejo popravljeno informacijo o stanju razpoložljive zaloge.

Več informacij…

 

 P3 – dokumenti PDF

Izdane račune in dobavnice takoj natisnite v PDF in samodejno pošljite kupcu, ki je oddal spletno naročilo.

Več informacij…

 P4 – SMS obveščanje

Obvestite kupca o spremembi naročila, odpremi blaga… tudi preko SMS. Hitro, enostavno, na zahtevo ali avtomatsko.

Več informacij…

Rešitve po meri

Želite dodatne funkcionalnosti ali nadgradnjo obstoječih?

PanStore je grajen tako, da je dodajanja nove poslovne logike ali funkcionalnosti omogočeno in ne podira zagotovljenega standardnega delovanja. Razvoj za vas lahko opravimo mi ali pa vaš skrbnik spletnih rešitev oz. skrbnik poslovno informacijskega sistema…