Kategorizacija podjetij v velikostne skupine

Z namenom da bi lahko ponudili sinhronizacijske module tako velikim kot tudi malim podjetjem smo določili cene glede na velikostne skupine. V katero skupino spada posamezno podjetje je odvisno od števila zakupljenih licenc poslovno informacijskega sistema.

Tako je npr. sinhronizacija zaloge za Janeza Novaka s.p. z eno licenco poslovno informacijskega sistema ovrednotena na 200€, medtem ko je ta ista funkcionalnost za Podjetje d.o.o. z 30+ licencami ovrednotena na 500€.

Spodaj je prikazana tabela po kateri je mogoče uvrstiti podjetje v ustrezno velikostno skupino.