Cenik storitev

Opis Cena
Standardizirana namestitev PanStore sinhronizatorja in izobraževanje končnega uporabnika.
Namestitev in nastavitev vsega potrebnega za pravilno delovanje sinhronizacije. Preverba pravilnosti prenosa podatkov med spletno trgovino in poslovno informacijskim sistemom. Prikaz delovanja in izobraževanje končnega uporabnika. Popravek PanStore modula v primeru ko "lokalne" anomalije, preprečujejo pravilno delovanje sinhronizacije (npr: postopki dodani na privzeto bazo poslovno informacijskega sistema) - do 5 ur dela.
450
Vnos dostopnih podatkov in komunikacija s tehnikom po prenosu SQL baze na nov strežnik (spletna trgovina ali poslovno informacijski sistem)
V primeru da premestite ali bazo poslovno informacijskega sistema ali bazo spletne trgovine je potrebno vnesti nove nastavitve dostopa. V ceni je vključena tako komunikacija s tehnikom za pridobitev novih dostopnih podatkov, kot tudi vnos podatkov v PanStore sinhronizator.
45
Ponovna vzpostavitev sinhronizacije na strani poslovno informacijskega sistema 100
Ponovna namestitev vsega kar je potrebno za sinhronizacijo na strani spletne trgovine 150
Vzpostavitev povezave s podatkovno bazo spletne trgovine in poslovno informacijskega sistema
V vašem imenu pridobimo vse potrebne podatke, za vzpostavitev povezave na SQL bazo podatkov in tako prevzamamo komunikacijo s tehnikom na strani poslovno informacijskega sistema in tehnikom na strani spletne trgovine.
Navodila kateri podatki so potrebni za vzpostavitev povezave in kako to naredi so opisana tukaj.
150
Nadgradnja sinhronizacijskega modula (naš strežnik - gostovanje) 100
Nadgradnja sinhronizacijskega modula (vaš strežnik) 150
Prenos licence na drug računalnik (ob premiku strežniške komponente sinhronizatorja na drug računalnik) 30
Gostovanje strežniške komponente sinhronizatorja (60 sekundni interval) 23 /mesec
30 sekundni interval osveževanja - v primeru gostovanja na naših strežnikih
Privzeto se sinhronizira v intervalu 60 sekund. V primeru da je strežniška komponenta PanStore sinhronizatorja nameščena na vaših strežnikih, si lahko interval osveževanja nastavite poljubno
+8 /mesec
15 sekundni interval osveževanja - v primeru gostovanja na naših strežnikih
Privzeto se sinhronizira v intervalu 60 sekund. V primeru da je strežniška komponenta PanStore sinhronizatorja nameščena na vaših strežnikih, si lahko interval osveževanja nastavite poljubno
+15 /mesec
Redna podpora pri uporabi in vzdrževanju 20 /mesec
Razvojna in podporna ura
Razvojna in podporna ura v primeru sklenjene pogodbe o redni podpori (točka 12) 75